Slaka Hembygdsförening

Föreningen bildades 1991. Den vill värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generation.

Styrelse och funktionärer 2023:


Styrelse

Ordförande: Britt-Marie Sigurd, 073-763 39 83

Slaka, Åttingen,  58337 Linköping, brisig@telia.com

Vice ordförande: Nils-Elov Nilsson, 070-566 01 70, inger.nilsson.40@gmail.com

Sekreterare: Lena Svensson, 073-402 94 30, i-lena.svensson@telia.com

Vice sekreterare: Eva Andersson 070-664 78 10, evaandersson555@hotmail.com

Kassör: Göran Westerberg, 0705-220166, goranwesterberg@gmail.com

Ledamot: Monica Karlsson, 076-8539652, monica.rabarber@gmail.com

Suppleant: Fredirik Sigurd, 073-569 98 32, fredriksigge@outlook.com

Aktivitetsgrupp

Britt-Marie Sigurd (sammankallande)

Arbetsgrupp

Göran Westerberg  (sammankallande)

Representant för Slaka Kulturkraft – utskott som driver långsiktiga bygdeprojekt

Peter Lundberg

Britt-Marie Sigurd, 013 – 500 39

Medlemsavgift

Årsavgiften för 2023 är 100 kr per person.

Betalning av medlemsavgift : bankgiro 753-2658. Skriv namn och adress vid inbetalning

Donation för reparation och återuppbyggnad av hembygdsgården

Bankgiro 753-2658

Ange gärna om Ni vill donera till särskilt ändamål!