Bli medlem!

Medlemsavgift

Årsavgiften för 2020 är 100 kr för enskild medlem eller 200 kr för familj.

Betalning av medlemsavgift : Bankgiro 753-2658.

Donation för reparation och återuppbyggnad av hembygdsgården

Bankgiro 753-2658

Ange gärna om Ni vill donera till särskilt ändamål!